Webové stránky, účetnictví, fotografie, marketing – jsme v Libereckém krají více než 15 let,..

Zajda – firemní identita, návrh loga, design,..

Corporate identity je firemní styl nebo firemní kultura, která se projevuje ve vnějším vystupování firmy ke svému okolí a zákazníkům, v přístupu ke svým zaměstnancům, týmové spolupráci, tvorbě hodnotového systému a ve způsobu vedení firmy. V jiném významu se používá v grafickém designu, například tiskovinách, reklamě a internetu. Tvoří ho grafický designér a jeho využívání definuje grafickým manuálem.

Jednotný vizuální styl

Jednotný vizuální styl (JVS, anglicky Corporate Design) je koncept jednotlivých prvků vizuální prezentace společnosti. Spolu sfiremní komunikací, firemní kulturou a produktem je součástí firemní identity (Corporate Identity).

Mezi jednotlivé prvky JVS patří:

  • Název společnosti,
  • Logo
  • Firemní tiskoviny (hlavičkové papíry, obálky, vizitky),
  • Propagační tiskoviny (letáky, brožury, katalogy),
  • Malá architektura (nástěnky, navigační systém v areálu firmy),
  • Webové stránky.
Dost teorie – pokud máte zájem zpracovat některé z těchto prvků, případně návrh kompletní fIremní identity neváhejte nás oslovit – odlište se od konkurence a buďte jedineční ! Každá naše nabídka je originál !

Orientační ceník CORPORATE IDENTITY:

Tvorba loga
od 2.000 Kč
Vektor ze stávajího loga
od 1.500 Kč
Grafický návrh vizitek, hlavičkového papíru
od 1.500 Kč
Grafický návrh polepu osobního auta
od 3.000 Kč
Grafický návrh polepu nákladního auta
od 5.000 Kč
Kompletní firemní identita (logo, vizitky, hlavičkový papír, auto)
od 12.000 Kč
Vytvoření grafického manuálu
od 5.000 Kč

Zpět